60-minutne online konsultacije sa Ličnim Finansijama

€99
0 ratings

Konsultacije sa Ličnim Finansijama u trajanju od 60 minuta

Konsultacije se obavljaju putem platforme Google Meet i njihov sadržaj se formira isključivo na osnovu zahteva i pitanja samog klijenta. Svačije finansije su različite, pa će samim tim svako imati drugačije probleme (ili bolje rečeno, izazove). Ukoliko imate pitanja u vezi upravljanja novcem, štednje ili investiranja, zakažite svoj termin konsultacija klikom na crno dugme sa desne strane.

Samo zakazivanje konsultacija se vrši posredstvom platforme Calendly, link će vam biti prosleđen nakon izvršene uplate.

Uslovi pružanja usluge

Plaćena cena za konsultacije se odnosi samo na utrošeno vreme. Održavanje konsultacija i plaćanje naknade nisu garancija da će sadržaj i kontekst sastanka biti u skladu sa očekivanjima klijenta. Klijent je odgovoran za pripremu sastanka kroz postavljanje odgovarajućih pitanja, što pred sam sastanak, što na samom sastanku, a sve u cilju postizanja maksimalne korisnosti samog sastanka. Lične Finansije će težiti ka tome da obezbede adekvatne informacije na samom sastanku ili neposredno nakon sastanka putem elektronske pošte, ali ne postoji garancija da će adekvatno rešenje biti postignuto tokom samih konsultacija.

Otkazivanje ili pomeranje termina konsultacija

Život je nepredvidljiv, to je svima jasno. Ukoliko imate želju da otkažete ili pomerite termin konsultacija, molim vas da to uradite najmanje 24 sata pre ugovorenog vremena. Neblagovremeni zahtevi za otkazivanje ili pomeranje termina nažalost neće biti uzeti u obzir.

Pay

Konsultacije u trajanju od 60 minuta posredstvom Google Meet platforme.

Copy product URL
€99

60-minutne online konsultacije sa Ličnim Finansijama

0 ratings
Pay